Dobro Došli

Udruženje za pomoć učenika „Kosztolányi Dezső” – KODDE osnovano je 1990. godine sa ciljem da pruža pomoć i podržava talentovane učenike, da podstiče njih na rad, samoorganizovanje, i da jača njihovu saradnju sa drugim nevladinim organizacijama.

Cilj Udruženja je stvaranje društva koja se osniva na znanju, i podstiče obrazovanje koji traje preko celog života.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje za pomoć učenika „Kosztolányi Dezső” – KODDE: sarađuje sa drugim udruženjima za pomoć učenika u zemlji i u inostranstvu, u društvenim pitanjima izražava svoje mišljenje, za svoje članstvo i simpatizere organizuje razne manifestacije, pomoću edukativnih kurseva i predavanja potpomaže obrazovanje članova i simpatizera, potpomaže formiranje jedinstvene Evrope, osigurava protok informacija o svojoj delatnosti, članstvo i simpatizere redovno informiše pitanjima vezanih za rad Udruženja, pomoću i u saradnji članstva i drugih zainteresovanih razvija, organizuje ili podržava socijalnu, porodičnu i karitativnu delatnost.
Udruženje u okviru spomenutih delatnosti, od opšte koristi, vrši sledeće: pomoć učenika i porodica, obrazovanje i vaspitanje, razvijanje sposobnosti, širenje znanja, kulturnu delatnost, očuvanje kulturne baštine, pomaganje grupa socijalno ugroženih u postizanju ravnopravnog položaja i pomaganje evroatlantske integracije.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.
Ako smo Vas zaniteresovali, javite nam se:

Udruženje za pomoć učenika „Kosztolányi Dezső” – KODDE
24000 Subotica
Maksima Gorkog 26
Serbia

email: office@kodde.org.rs