Adatkezelési nyilatkozat

– Az adatokat a Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület (amelyet az egyesület elnöke  képvisel; a továbbiakban: KODDE) gyűjti és kezeli,

– Az adatgyűjtés célja a pályázatok elbírálási eljárása során történő objektív, valós helyzetnek megfelelő döntéshozatal, mely adatok alapján a felsőoktatási ösztöndíjra pályázók, majd ösztöndíjazandók végleges sorrendje megállapításra kerül,

– A KODDE számára hozzáférhetővé vált adatok későbbi nyilvántartásba vétele, illetve nyilvántartó rendszerük összeállítása, elsősorban az érintett és a KODDE mint adatkezelő között létrejött támogatási szerződések hatékony végrehajtását és jövőbeni igazságos ügyintézését segíti,

– Az adatokhoz kizárólag a KODDE ezzel megbízott munkatársai férhetnek hozzá és kezelik, a tárolt adatok pedig elektronikus és/vagy mechanikai védelem alatt állnak,

– Az adatok kezelésének és feldolgozásának jogalapja önkéntes beleegyezésem A személyes adatok védelméről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 97/2008. szám és 104/2009. – másik törvény és 68/2012. – AB határozat és 107/2012. szám) 10. és 15. szakaszaival összhangban,

Az adatkezelési hozzájárulást a pályázó bármikor szabadon visszavonhatja, mely esetben az adatkezelő köteles az adatok kezelését megszakítani, a nyilvántartott adatokat törölni, a pályázó pedig köteles megtéríteni az adatkezelőnek az adatkezelő igazolható költségeit és kárát a károkozási felelősséget megállapító jogszabályokkal összhangban,

A pályázónak A személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban joga van teljeskörű és valós értesítésre személyes adatainak kezeléséről és felhasználásáról, betekintésre a rá vonatkozó adatokba, ezek helyesbítését követelni, valamint ezekről másolatot kapni,

és önként hozzájárulok ahhoz,

hogy a pályázata részét képező, illetve a pályázat keretében megküldött személyes adatait és dokumentumait a KODDE ösztöndíjprogram-pályázatának elbírálási eljárásában, valamint sikeres pályázás esetén a támogatási szerződés teljes végrehajtási idejére A személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően nyilvántartsa és kezelje,

hogy amennyiben jogosultságot szerez az ösztöndíjra, személyes adatait az ösztöndíjszerződésből a KODDE továbbítsa a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek (Magyarország, Budapest, Gellérthegy utca 30.).